THE LOST MEN FRANCE installasie deur die vooraanstaande kontemporere Suid Afrikaanse kunstenaar, Paul Emmanuel, is deel drie van 'n voortdurende internasionale publieke kuns projek wat werk met konsepte van herinnering en kollektiewe smart. Die kunswerk word geinstalleer naby die Thiepval Memorial in Frankryk, digby waar duisende Suid Afrikaanse dienspligtiges naas Geallieerde magte gesterf het tydens die Eerste Wereldoorlog. Die werk betree die sogenaamde 'Somme Circuit of Remembrance'.

As anti- of teen-monument is daar geen sprake hier van 'n viering van krygsprestasie of oorlogsglorie nie, maar eerder van 'n bevraagtekening van manlikheid en kwesbaarheid. Die werk bevraagteken ook waarom sommige mense – en juis swart Suid Afrikaanse dienspligtiges tydens die Eerste Wereld Oorlog – uitgesluit is by tradisionele Wereldoorlog herdenkings monumente. Emmanuel se werk bestaan uit 'n 600 meter lange herdenkingweg van sy baniere wat die name dra van Franse, Duitse, Suid Afrikaanse en Geallieerde gevalle dienspligtiges. Die name wat op die baniere verskyn, elk sonder verwysing na rang, nasionaliteit of etniese herkoms, is vir 'n oomblik met metaal letters in die kunstenaar se eie vel ingedruk en afgeneem voordat hulle verdwyn het.

Die baniere word in die landskap gelaat en uitgelewer aan die tyd en die wind.
             

© paul emmanuel